meisjes

Persoonlijke zorg en aandacht

NUzorg bestaat sinds 2008 en is gespecialiseerd in vraaggerichte zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum of een lichamelijke en/of psychische beperking.

Onze aanpak beperkt zich niet tot bezighouden, maar is gericht op dingen leren. Door persoonlijke aandacht, geduld en doorzetten leren wij onze cliĆ«nten zo veel mogelijk taken zelfstandig uit te voeren. Die aanpak kan alleen slagen als bewoners zich op hun gemak voelen. Daaraan besteden we dan ook veel aandacht. 

Logeerweekenden en deeltijdwonen

NUzorg organiseert al jaren logeerweekenden voor kinderen met een PGB. Deze logeerweekenden geven ouders de gelegenheid om de intensieve zorg voor hun kind voor even uit handen te geven en wat meer tijd aan elkaar en de overige gezinsleden te besteden. In 2013 zijn we gestart met deeltijdwonen.

PGB, WMO, zorg in natura

De meeste activiteiten van NUzorg kunnen worden betaald uit het persoons gebonden budget (PGB). Als je een activiteit van NUzorg wilt betalen van je PGB, ontvang je van ons een factuur waarop de kosten van de verschillende onderdelen zijn gespecificeerd. Je kunt op die manier zelf bepalen voor welk onderdeel je het PGB wilt inzetten. 

We werken ook in opdracht van de gemeente Woerden en zorginstellingen in het kader van de (WMO) en zorg in natura.

Neem contact op voor meer informatie